Σχολική Βιβλιοθήκη📁📝

다운로드

Σχολική βιβλιοθήκη ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

Μέσα στα πλαίσια του σχεδίου δράσης: «Οργάνωση και λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης» οργανώθηκε η υπάρχουσα βιβλιοθήκη, καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν 1004 ( χίλιοι τέσσερις) τίτλοι βιβλίων, οι οποιοι είναι διαθέσιμοι για τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου μας 다운로드.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

다운로드