Σχέδιο της Θεματικής Ενότητας «Δημιουργώ και Καινοτομώ» με τίτλο: «Πόσο δίκαιη είναι η σοκολάτα σου;»

Οι μαθητές και μαθήτριες της Στ’ τάξης υλοποίησαν το σχέδιο της Θεματικής Ενότητας «Δημιουργώ και Καινοτομώ» με τίτλο: «Πόσο δίκαιη είναι η σοκολάτα σου;» helvetica neue 폰트. Αρχικά, παίξαμε ένα παιχνίδι για να γνωρίσουν τα παιδιά τη σχέση τους με τη σοκολάτα 다운로드. Στη συνέχεια, συζητήσαμε για διάφορα θέματα σχετικά με τη σοκολάτα και ανακαλύψαμε τις χώρες-παραγωγούς κακάο και τις χώρες-καταναλωτές κακάο, μέσα από μία δραστηριότητα 명탐정 피카츄. Σε επόμενο στάδιο ασχοληθήκαμε μέσα από παιχνίδια και κατασκευές με τα στάδια ζωής μιας σοκολάτας από το χωράφι ως τα χέρια του καταναλωτή 1분 튼튼건강 다운로드. Τα παιδιά ενημερώθηκαν ότι το 2019, στην Ευρώπη παρήχθησαν 3,7 εκατομμύρια τόνοι σοκολάτας με έσοδα 53 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου και ψήφισαν ανυψώνοντας χέρια αν οι καλλιεργητές που προμηθεύουν την Ευρώπη κακάο, σύμφωνα με τα μεγέθη του εμπορίου σοκολάτας, έχουν μια άνετη ή μία στερημένη ζωή 젠 서버 다운로드. Ακολούθησε στην ολομέλεια συζήτηση με θέμα: Είναι δίκαιη η πραγματικότητα; Τέλος, έγινε εισαγωγή στο Δίκαιο Εμπόριο και μέσα από μία δραστηριότητα, ενημερωθήκαμε για τις αρχές και πρακτικές του Δίκαιου Εμπορίου και συζητήσαμε για τη σύνδεσή του με τη διαχείριση των παγκόσμιων προβλημάτων 제트레인저 다운로드.

 

Σχέδιο δράσης Στ-Δημιουργώ και Καινοτομώ