Σχέδιο δράσης για τα εργαστήρια δεξιοτήτων της Θεματικής Ενότητας «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη»

Οι μαθητές και μαθήτριες της Στ’ τάξης υλοποίησαν το σχέδιο της Θεματικής Ενότητας «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη» με τίτλο: «Στη δική μας τάξη, κάνουμε τη φιλία πράξη» 다운로드. Αρχικά, συζητήσαμε με αφορμή την εικόνα από τον πίνακα του Meyerheim για το φαινόμενο του εκφοβισμού στο σχολείο και παίξαμε το παιχνίδι «Σπάσιμο Πάγου», με σκοπό να γνωριστούμε ακόμα καλύτερα 페이스북 아카이브 다운로드. Στη συνέχεια, ασχοληθήκαμε με μικρά σενάρια, τα οποία διαχωρίσαμε σε περιπτώσεις απλής σύγκρουσης και περιστατικά εκφοβισμού και βίας στο σχολείο και ενημερωθήκαμε για τις διαφορετικές μορφές του εκφοβισμού μέσα από αντίστοιχα περιστατικά 다운로드. Κατόπιν, γράψαμε σε ένα χαρτόνι που περιείχε το περίγραμμα του σώματος ενός παιδιού, που αντιπροσωπεύει τον θύτη, λέξεις ή φράσεις που εκφράζουν σκέψεις, συναισθήματα και χαρακτηρισμούς του θύτη για τον εαυτό του – στο εσωτερικό του περιγράμματος – και, αντιστοίχως, σκέψεις που κάνουν οι άλλοι για αυτόν (φίλοι/ες ή μη, παιδιά, γονείς, δάσκαλοι) – στο εξωτερικό του περιγράμματος, με σκοπό να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με την εικόνα που έχει το παιδί που εκφοβίζει για τον εαυτό του και την εικόνα που έχουν οι άλλοι για αυτό 다운로드. Έπειτα, παίξαμε το παιχνίδι της ανακριτικής καρέκλας, κατά το οποίο ένα παιδί καθόταν σε μία καρέκλα και αντιπροσώπευε τον θύτη και τα υπόλοιπα τον «ανέκριναν», με σκοπό να κατανοήσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από τη συμπεριφορά του. Ακολούθως, παίξαμε ένα παιχνίδι μέσα από το οποίο  αντιληφθήκαμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν οι άνθρωποι-παρατηρητές να αντιδράσουν σε καταστάσεις εκφοβισμού 저작권 이미지 다운로드. Στη συνέχεια, διαμορφώσαμε μία λίστα φιλικών πράξεων και υλοποιήσαμε ανά ομάδα δραστηριότητες σχετικά με την εκφοβισμό (σκετσάκια λεκτικής-σωματικής βίας, κόμικς, ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των περιστατικών εκφοβισμού στο σχολείο μας) tzip. Τέλος, ζωγραφίσαμε εικόνες που περιέγραφαν την προσωπική μας διαδρομή κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και υπογράψαμε συμβόλαιο, με το οποίο δεσμευθήκαμε να μην εμπλακούμε οι ίδιοι σε περιστατικά εκφοβισμού και να μην μένουμε απλοί παρατηρητές 다운로드.

Σχέδιο δράσης της Θεματικής Ενότητας «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη»