Δραστηριότητα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου!

다운로드

Στη Β’ τάξη διαβάσαμε παραμύθια, παρακολουθήσαμε βίντεο και τραγουδήσαμε επετειακά τραγούδια για να αντιληφθούμε το νόημα της ειρήνης και της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 윈도우7 익스플로러 9 다운로드. Στο τέλος, δημιουργήσαμε τα δικά μας περιστέρια για να στείλουν το μήνυμα της ειρήνης!! 영화 이별계약 다운로드!